Leave a Message


Get in Touch


  • Phone : +27 31 266 1777

  • Postal : PO Box 2357, Westville, 3629

  • Address : Moses Kotane House,
    Lakeside Unit 14-Derby Downs 1 University Road,
    Westville, 3629, South Africa

  • Open Hours : 08:00 to 16:30 Monday to Friday


MRS LUCELLE NORRIS

Monitoring & Evaluation

lucelle.norris@moseskotane.com

+27 60 987 7798

MS THANDEKA ELLENSON

Finance

finance@moseskotane.com

+27 31 940 9841

MS SINENHLANHLA NGQULUNGA

Supply Chain Management

sinenhlanhla.ngqulunga@moseskotane.com

+27 31 941 8982


MR MTHOKOZISI BUTHELEZI

Marketing and Communications

mthokozisi.buthelezi@moseskotane.com

+27 31 940 9850

MS ANNIE JOSIE

Finance

annie.josie@moseskotane.com

+27 31 941 8981

MR MUZWANDILE THWALA

Accountant

muzwandile.thwala@moseskotane.com

+27 31 941 8980


MS PRECIOUS SITHOLE

Monitoring and Evaluation

Precious.sithole@moseskotane.com

+27 31 940 9846

MS LONDEKA NXUMALO

Socio-Economic Research

Londeka.nxumalo@moseskotane.com

+27 31 940 9853

MR NDUMISO MAGWAZA

Information Technology

Ndumiso.magwaza@moseskotane.com

+27 31 940 9854


MR SABELO CELE

Office Logistics

Sabelo.cele@moseskotane.com

+27 31 940 9856

MS THOBILE SITHOLE

Records Management

Thobile.sithole@moseskotane.com

+27 31 940 9857

MS THEMBELIHLE MAJOZI

Records Management

Thembelihle.majozi@moseskotane.com

+27 31 940 9858


ADV. LIHLE MAPIPA-NDLOVU

Legal

Lihle.mapipa@moseskotane.com

+27 31 941 8984

MS NATASHA SINGH

Human Resources

Natasha.singh@moseskotane.com

+27 31 941 8987